Koolkaw's blog
29-07-2008 - 13:28

Restriktiv udlændinge politik Vs. EU


Den danske restriktive udlændinge politik, er noget der har fulgt Danmark i flere årtier vi ønsker ikke andre mennesker i vores samfund end dem gud har udvalgt til en fredelig og rig tilværelse i Danmark. I 1973 da Danmark stemmede ja til EU var det pga. en lovende erhvervsunion og toldunion, mange frygtede at vi ikke ville kunne klare os uden et ”globalt samarbejde”. Det globale samarbejde bestod bl.a. af at sætte en toldmur der udkonkurrere fattige lande hovedsageligt samtlige Afrikanske lande. Da man var bange for at de skulle overtage vores fødevare produktion, derud over støtter man samtlige landmænd, så meget at man med jævnlige mellemrum dumper vin korn osv. fordi landmænd i EU landende får støtte for selve produktionen, de tjener altså penge på at producere mad der ikke bliver spist. Et andet problem med dette er at man ødelægger Afrikanske landmænds chancer for et marked ikke kun i Europa (Via toldmur + støtte til EU’s landmænd), men også i Afrika da de dumper massive mængder føde i Afrika med store mellemrum, det udkonkurrere de Afrikanske landmænd i det at de ikke kan konkurrere med alt den gratis føde der kommer i kæmpe mængder uforudsigeligt. EU har siden 1973 ikke ændret sig meget, og strukturen ligner den samme.
Hovedsageligt består det af at landbrugsstøtte, og det EU kalder ”konkurrencedygtighed”. Og med alle konkurrencer er der selvfølgelig tabere i dette tilfælde de mennesker der ikke kan brødføde sig selv.

Men der er få ting der har ændret sig og det er kravene, hovedsageligt til udlændinge politik og her har Danmark et problem, vi har aldrig haft så åben en udlændingepolitik som EU’s minimums krav kræver. Vi fravælger civile mennesker fra Irak og Afghanistan der har fået sprængt deres ben af, af kollisionsstyrkerne bomber, da de ikke vil gavne det Danske samfund. Irakere der har sat deres håb om en tilværelse i Danmark er blevet dræbt, det gør papir arbejdet nemmere og bliver bare set som et mindre problem for Danmark da vi så ikke skal svare ham tilbage. Det samme foregik i 1939 da jøder fra Tyskland håbede på en tilværelse i Danmark, Danmark ønskede dem ikke og Hitler løste problemet effektivt.

Nu stiller EU krav om en opløsning af vores restriktive udlændinge politik, Amnesty har talt om dette problem mange gange pga. de ringe menneskerettigheder vi har i Danmark. VCO har dog ikke lyst til at deltage i et sådan samarbejde og regeringen vælger selvfølgelig præcis ligesom under Irak krigen slet ikke at udtale sig, overhovedet.. Hvornår er det sidst vi har hørt Anders Fogh tale til en kritisk interviewer? Omkring EU, eller krigen ”mod” (for) terror, og vores ulækre rekorder i restriktiv og racistisk udlændinge politik?
Dansk Folkeparti skal dog roses for at stå ved deres politik, som de altid er klar til at diskutere, hvor at VC (WC;)) Det virker som om deres egen udførte udlændinge politik er et tabu (hvilket jeg godt forstår) Søren Pind har så udtalt at vi skal beholde vores suverænitet, på sådanne private områder hehe. De vil gerne have toldunionen og erhvervsunionen, men de ”nye” tiltag såsom retfærdige og anstændige tilgang til folk der ikke er født under dannebrog er ikke lige deres kop the.

Et sørgeligt EU medlemskab vi skal have fremtidigt hvis det kun er de liberale ideer (som toldmurer, og ulighed) der skal pryde vores medlemskab, hvor vi vil beholde vores suverænitet når det kommer til vores elskede restriktive udlændinge poltik.