Kegle's blog
04-04-2008 - 09:02

Til gymnasiefolk!

Vi har netop på Nanoteknologisk Studie i Aalborg modtaget folderen "Nanopartikler, miljø og sundhed" udgivet i år af det økologiske råd.

Det er ment som et undervisningsmateriale til brug i gymnasiet, som en introduktion til nanoteknologien. Ideen er at unge gymnasiefolk skal have en indsigt i nanopartikler og hvad nanoteknolgien vil betyde for vores miljø.

Vi er på studiet chokeret over hvor subjektivt en folder det er! Jeg citerer fra folderen: "Dette hæfte har fokus på at vise usikkerheden omkring nanomaterialers effekter på miljø og sundhed. Vægten er derfor lagt på at beskrive forsøg, der viser visse effekter. Vi er klar over, at der findes en række forsøg, der ikke viser disse effekter, men disse har vi valgt ikke at fokusere på."

Kort fortalt, har de valgt at frasortere hvert eneste forsøg der ikke umiddelbart viser en fare for miljøet. Folderen er altså skrevet for at skræmme folk! Vi vil bede alle gymnasieelever der måtte få folderen som et led i undervisningen at stille sig yderst kritisk overfor alt der måtte stå i den. Til dels.

Vi vil ikke komme ind på de faktuelle fejl i folderen, men vil blot sige at vi på de første tre uger af vores studie skrev en rapport væsentlig mere korrekt og omfattende. Har de brugt mere end tre uger på denne folder er vi imponerede over hvor lidt de har lært! (Som et eksempel kan vi sige at de fremstiller en graphit-atomstruktur, som værende en "nanooverflade". Hvilket også er rigtig nok, men kigger du på en appelsin vil du også se en nanooverflade. Farligt!)

Vi mener det er skræmmende at en folder der er så subjektiv, og fejlagtig på mange punkter, kan indgå som et led i undervisningen af unge omkring ny teknologi.

Til alle gymnasieelever der måtte få folderen: Lad være med at tro på alt der står i folderen, og lad være med at tage noget som helst som værende absolut fakta!
Følg Xboxlife her